Báseň je květina / A poem is a flower

A series of 14 photographs

& a limited edition of signed prints

17 x 18 cm

Custom frame – Nielsen, Anti-reflective glass UV 70%

2018

 

Obrazová

Báseň

/

A visual

Poem