Chodím ven se svým psem / I go out with my dog

A series of 44 photographs

Print – 30 x 20 cm

2014–2019

 

Člověk a pes

Na společné toulce

životem

Jeden se opírá o druhého

Bezpečí času

i radostné bezčasí

Spojeni v celek

v neobyčejné chvíli

/

A man and a dog

Walking together

through life

Leaning on one another

The security of time

and joyous timelessness

United in the whole

in a special moment