Jsou jedem nasáklé to ocúnové květy / They're poison-soked blossoms of Colchicum

A series of 9 photographs

2015

 


Snažím se nalézt sama sebe

mezi květy

Nedívat se

jim do očí

/

I try to find myself

among the flowers

Not looking

into their eyes