Květy / Blossoms

An object

2 x A5

2015

In a private collection

 

Jaro

Úžas

Krása

kterou člověk uctívá

Vztah s květinou

perem starých herbářů

Darovaný pří­teli

/

Spring

Amazement

Beauty

which man worships

Liaison with a flower

from the pen of an ancient herbarium

Dedicated to a friend