Můj pes má hodně hraček / My dog has plenty of toys

A series of 15 photographs

2016–2019

 

Člověk portrétuje svého psa

a v psovi se odráží jeho člověk

Až je nejde od sebe oddělit

Nikdy

/

A man portraits his dog

and the dog reflects his man

To the point they are one and the same

Forever