Na břehu moře / On a seashore

A series of 8 photographs

2014

 


Jednou jsem zahlédl

ze skály pobřežní­

fregatu letět v dáli

Byli to lidé

/
Once I saw

from the rock on the shore

a frigate flying in the distance

They were people