Vstřícná Syringa / Opposite Syringa

A series of 4 painted photographs

40 x 56 cm

2021 – 2022

 

Vlahý večer

nasáklý šeříky

/

Mild evening

soaked in lilacs

 

Je vlahý večer pozdního jara a vzduchem se nese sladká květinová vůně, tak opojná, že odvádí člověku mysl do těch samých vzdušných krajin, do jakých mu ji odvádí například i kvašený nápoj z vinné révy. Hmotný svět kolem nás, který tak dobře známe a který nám poskytuje jakousi vnější oporu, se na chvíli roztočí a rozvíří naše myšlenky. A naše mysl, navyklá se neustále něčím zabývat, je na chvilku volná a může se nadechnout, společně s námi, abychom dalším vdechnutím té omamné vůně prodloužili ten prchavý okamžik. Velký básník Charles Baudelaire dokázal nahlédnout do velkých hloubek poznání a jasně řekl: »Il faut être toujours ivre« – „Je třeba být neustále opilý“. Čím? Vínem, poezií, ctností… nebo pohledem na květy rostliny, jejíž vůně je nejsilnější v podvečer, když se šeří.