Ženy Women

A series of 50 photographs

2017–2024

 

Domy ve své majestátnosti

darované ženám

Pojmenovány po nich

Portréty

korábů ulic

/

Houses in their majesty

dedicated to women

Carrying their names

Portraits

of street ships